Nauka:

Kategorie

Szkoła:

 • Nadzor immunologiczny

  Nadzor immunologiczny

  „Nadzór immunologiczny" nie jest jedynym mechanizmem kontroli rozwoju procesu nowotworowego. Odgrywają tu rolę także mechanizmy pozaimmunologiczne, jak np. zjawisko zahamowania kontaktowego czy hormony w guzach układu dokrewnego. Mechanizmy te muszą być bardzo efektywne, skoro nowotwory są stosunkowo rzadkim schorzeniem w większości przedziałów wieku pomimo ciągłego…

  read more
 • Fordanserki

  Fordanserki

  Fordanser czy fordanserka, kiedyś zabawiali panie i panów, w taki sposób, że towarzyszyli im podczas tańców w klubie czy restauracji. Dzisiaj dziewczyny, które zatrudniają się jako fordanserki, mylone są często z paniami do towarzystwa lub streaptizerkami. Uważa się, że aby impreza była udana, musi być pełna pań, zatrudnionych tylko w jednym celu, nic w tym…

  read more
 • Rosliny nagonasienne

  Rosliny nagonasienne

  Nagonasienne stanowią klasę roślin odznaczającą się pewnymi charakterystycznymi cechami. W przeciwieństwie do okrytonasiennych, ich zalążki i powstają- ce z nich nasiona nie wykształcają się w zamkniętych strukturach, lecz są nieosłonięte, nagie. Pokolenie sporofitowe wytwarza właściwe korzenie, łodygi i liście; gametofit jest całkowicie zależny od sporofitu i niezwykle mały. W większości Wypadków sporofity mają zdrewniałe łodygi…

  read more
 • Pisanie pracy inżynierskiej

  Pisanie pracy inżynierskiej

  Wydaje się, że najtrudniejsze momenty na studiach inżynierskich to sesje egzaminacyjne, bowiem wówczas ważą się nasze losy. Dla niektórych zapewne rzeczywiście tak jest. Jednak chyba naprawdę traumatyczny jest czas, który poświęcamy na pisanie pracy inżynierskiej. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, zasadniczym trzonem pracy są obliczenia, testy, czasem nawet małe eksperymenty. To zajmuje…

  read more
 • Gabloty ogłoszeniowe

  Gabloty ogłoszeniowe

  Współcześnie rzadko uczelnie decydują się na ujawnianie ocen studentów. Systemy teleinformatyczne zaprojektowane specjalnie dla potrzeb prowadzenia elektronicznej dokumentacji toku studiów przewidują istnienie indywidualnych kont. Oznacza to, że każdy student ma wprawdzie dostęp do własnych ocen, ale nie ma możliwości porównać ich z wynikami kolegów. Jednakże czasami dochodzi to sytuacji, gdy poszczególne katedry wywieszają listy w…

  read more
 • Rosliny nasienne

  Rosliny nasienne

  Do typu Tracheophyta należą najlepiej nam znane rośliny nagonasienne, zwane też nagozalążkowymi , oraz okrytonasienne, czyli okrytozalążkowe, zwane niekiedy kwiatowymi. Obie te grupy łącznie określa się często jako rośliny nasienne. Ich główne cechy wyróżniające, które przyczyniły się do niezwykle pomyślnego rozwoju roślin nasiennych jako form lądowych, to wytwarzanie nasion oraz wykształcanie łagiewki pyłkowej doprowadzającej gametę…

  read more
 • Szkolenie telemarketing

  Szkolenie telemarketing

  Miejmy jakąś alternatywę Ludzie obawiają się o swoją przyszłość. Nie chcą czasami nawet myśleć o tym, co będzie za parę lat, ponieważ przeraża ich obecna sytuacja na rynkach. Tylko że taki lęk, wszelkie takie obawy są powodowane przez niedostateczne rozumienie tego, jak działa współczesny świat, współczesny rynek pracy. Zniknęły już - i to wydaje się,…

  read more
 • Kierunek mechanika i budowa maszyn

  Kierunek mechanika i budowa maszyn

  Rozwój technologii, coraz powszechniejsza informatyzacja oraz automatyzacja procesów produkcji powoduje wzrost zapotrzebowania na wysoko wykształconych specjalistów w dziedzinach ścisłych i technicznych. Kierunek mechanika i budowa maszyn chociaż dla niektórych może brzmieć trochę archaicznie to obecnie studia kształcące inżynierów specjalistów w zakresie nowych technologii. Program takich studiów oprócz tradycyjnych dziedzin jak matematyka, fizyka, mechanika, konstrukcja maszyn…

  read more
 • Rozmnazanie roslin okrytonasiennych

  Rozmnazanie roslin okrytonasiennych

  Struktury reproduktywne. Haploidalne ziarna pyłku, czyli mikrospory, powstają w wyniku mej ozy w pylnikach, a ściślej w komórkach macierzystych ziaren pyłku. Uwolnienie ziaren pyłku i ich przeniesienie najczęściej za pośrednictwem owadów lub wiatru na znamiona tego samego kwiatu lub kwiatów tej samej rośliny, bądź też innej rośliny tego samego gatunku zapoczątkowuje proces rozmnażania płciowego. W…

  read more
 • Szkolenie okresowe BHP online

  Szkolenie okresowe BHP online

  Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w przewidzianych przez rozporządzenie o szkoleniach BHP terminach. Szkolenia okresowe mają różną formę i tematykę uzależnioną od tego dla jakiej grupy zawodowej są przeznaczone. Rozróżniamy szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, na stanowiskach kierowniczych, służby BHP. Pierwsze szkolenie dla osób na stanowiskach kierowniczych przeprowadzamy po upływie…

  read more
 • Nawóz organiczny

  Nawóz organiczny

  Ogrodnictwo jest jedną z Twoich pasji? Posiadasz własny, przydomowy ogródek? Bardzo słusznie, ponieważ jest to niezwykle rozwijające, uspokajające i harmonizujące człowieka wewnętrznie zajęcie. W ogródku takim ilość pracy możesz wszakże dopasować do swojego wieku, stanu zdrowia i aktualnych możliwości. Możesz przykładowo posadzić i pielęgnować w nim różnorakie kwiaty, a możesz także zająć się uprawą owoców…

  read more
 • Wlasciwosci swiatla

  Wlasciwosci swiatla

  Światło białe jest mieszaniną różnych barw światła; każdej barwie światła odpowiada określona długość fali świetlnej. Światło widzialne, dostrzegalne dla oka ludzkiego, stanowi właściwie tylko małą część całego zakresu, czyli widma promieniowania słonecznego. W widzialnej części widma elektromagnetycznego promieniowanie o największej długości fali ma barwę czerwoną, a o najkrótszej - fioletową. Pomiędzy tymi skrajnymi barwami widma…

  read more
 • Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

  Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

  Transport to szybko rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki. Otwarte granice Unii Europejskiej czy rozbudowująca się sieć dróg w kraju oferują coraz to nowe możliwości dla firm transportowych. Jednak aby być jeszcze bardziej konkurencyjnym na tym rynku warto zadbać o zdobycie nowych kompetencji, którymi powinni być właściciele firm transportowych. Zarówno oferujący przewóz towarów jak i rzeczy.…

  read more
 • Pomoc w pisaniu prac licencjackich

  Pomoc w pisaniu prac licencjackich

  Mawia się, że studia to najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Z pewnością coś w tym jest, jest się wtedy na granicy dorosłości, odkrywa się życie, pojawia się wiele doświadczeń, pierwsze poważne znajomości... Do tego zabawa, imprezy, świetne towarzystwo. Nie jest to jednak oczywiście czas tylko i wyłącznie beztroski, bowiem obowiązków także jest sporo. Trzeba się…

  read more
 • Analiza pasz

  Analiza pasz

  Metodą podstawowej analizy pasz, obowiązującą w Polsce do dzisiaj, jest metoda weendeńska, opracowana i opublikowana przez W. Henneberga i F. Stohmanna w 1860 r. Nazwę swą wywodzi od nazwy Zakładu Doświadczalnego w Weende, koło Getyngi, miejsca pracy jej twórców. Metodą tą oznacza się zawartość w paszach suchej masy i popiołu oraz białka, tłuszczu i włókna.…

  read more
 • Ranking firm szkoleniowych

  Ranking firm szkoleniowych

  Ostatnio istnieje moda na szkolenia pracownicze. Wielkie korporacje szkolą swoich pracowników w różnych tematach. Pracownicy i menadżerowie wybierają częściej szkolenia specjalistyczne, rzadziej branżowo-produktowe, menadżerskie i miękkie. Istnieje ranking firm szkoleniowych, w którym na podstawie danych z 2015 roku, opracowano kolejność najlepszych firm szkoleniowych. Taki ranking zawiera w tabeli nr pozycji firmy, jej nazwę, daną ocenę…

  read more